110,000,000 
تخفیف!
قیمت اصلی 85,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 80,000,000 ﷼ است.