ویژه
60,000,000 
40,000,000 
62,000,000 
82,000,000 
تخفیف تعداد

3 اسب بخار یا 2.2 کیلووات