بایگانی برچسب: نگهداری الکتروموتور

نگهداری الکتروموتور یدکی خارج از کارگاه

 چرا الکتروموتور یدکی را خارج از سایت نگهداری کنیم؟ نیمه های شب است و یکی...