بایگانی برچسب: ترمز

الکتروموتور ترمز دار چیست؟

میتوان الکتروموتور های معمولی را نیز با تجهیز کردن به ترمز و دیسک و... به...

1 دیدگاه