72,000,000 

الکترو گیربکس ایرانی

الکتروگیربکس 1 اسب 30 دور شافت 32

90,000,000 

گیربکس ایرانی

گیربکس صنعتی یا الکتروگیربکس از لوازم صنعتی پر استفاده در صنعت و ماشین آلات است. کارکرد گیربکس در انتقال نیرو با بازدهی مناسب است. الکتروگیربکس ایرانی با برندهای گوناگونی در بازار ایران وجود دارد که مناسب با صنایع مختلف و کاربردشان تولید می شوند.

 

از نمونه های خوب گیربکس ایرانی

الکتروگیربکس 1 اسب 30 دور شافت 32